Smileyen tildeles på baggrund af de kontrolrapporter, Fødevarestyrelsen udarbejder på kontrolbesøg. Rapporterne har fokus på fødevaresikkerhed, og tildeler virksomhederne en mere eller mindre smilende smiley alt efter, hvor gode de er til at følge fødevarereglerne. Virksomheden skal hænge kontrolrapporten synligt, så kunderne kan læse den, før de træder ind i virksomheden. Her finder du alle vores kontrolrapporter, se den seneste her  
     
  img-responsive  
   
 

GCI arbejder for nationale og globale selskaber der ønsker en styrket grøn profil og stærk CSR strategi.  Vi tilbyder grønne projekter i hele verden inden for træbeplantning, vedvarende energi og generelle miljø og klimaprojekter.  Alle klimaprojekter er fuldt ud certificerede jf. internationale standarter, til gavn for miljø, klima og de kommende generationer.

 
     
   
     
 

Elretur Danmark er en dansk kollektiv ordning, som repræsenterer forskellige brancher og virksomhedstyper.  Elretur håndterer producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE,'Waste from Electrical and Electronic Equipment','e-waste') samt batterier på vegne af dens medlemmer. Elretur er en non-profit organisation, der sørger for indsamling og håndtering af en del af det elektronik- og batteriaffald, der afleveres på landets genbrugspladser.https://elretur.dk/

 
     
  img-responsive  
     
 

Foreningen har rådgivningscentre over hele landet samt en gratis telefonrådgivning, Kræftlinjen Foreningens nettoindtægt var i 2017 på 685,8 mio. kr. Foreningens hovedindtægtskilder er indsamlinger, arv, medlemskontingent og konkrete projekttilskud. Det offentlige tilskud til Kræftens Bekæmpelse udgjorde 3 % af indtægterne i 2017. Udgifterne fordelte sig i 2017 på forskning (62 %), patientstøtte (19 %), oplysning (16 %) og administration (3 %)

 
     
  img-responsive  
     
 

I år er det 30 år siden, at Røde Kors’ erhvervsklub blev oprettet for at give virksomheder en mulighed for at tage et socialt ansvar og hjælpe sårbare mennesker over hele verden. Som medlem af Røde Kors’ Erhvervsklub er Millarco international med til at sikre, at Røde Kors kan holde sit løfte om altid at være til stede for sårbare – både her i Danmark og ude i verden, når katastrofen rammer.

 
     
  img-responsive  
     
 

FSC er bakket op af både oprindelige folk, miljøorganisationer, skovejere og andre med interesse for skovbrug i hele verden.  Målet er, at vi sammen med virksomheder, sociale organisationer og miljøorganisationer skaber en bedre fremtid for verdens skovområder. FSC er det eneste mærke af sin slags, som sikrer lige stemmeret og indflydelse til sociale, miljømæssige og økonomiske interessenter. 
På den måde ved du, at FSC-mærket er bygget på de tre grundpiller i CSR og tager hensyn til de tre bæredygtighedsparametre i skoven - social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

 

Plastik er en afgørende del af verdensøkonomien og anvendes overalt på kloden i dag. Desværre er den massive produktion af plastik blevet en alvorlig trussel, da det ender med at forurene vores naturlige omgivelser, især verdenshavene. Den enorme mængde plastik udgør en alvorlig fare for havmiljøet og dets beboere, herunder fisk, hvaler og andre marine arter, der lider under forureningen.

Denne forurening har også alvorlige konsekvenser for mennesker, da vi indtager fisk og andre havprodukter, der er forurenet med plastikpartikler. Derfor er det afgørende at finde bæredygtige løsninger og reducere vores afhængighed af engangsplastik for at bevare vores havmiljø og beskytte både dyreliv og menneskers sundhed.

Gå tilbage til forsiden

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold